REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
TCI SOCIAL CLUB

Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre personalul din administrație și beneficiari privind utilizarea Complexului de Agrement TCI Social Club , drepturile și obligațiile, interdicțiile și sancțiunile ce îi pot fi aplicate beneficiarului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activității didactice, sportive, educative și de agrement. Conducerea TCI Social Club își rezervă dreptul de a operă modificări asupra prezentului regulament ori de câte ori constată necesitatea acestui lucru. TCI Social Club își declină pe deplin responsabilitatea pentru toate problemele create de către beneficiarii Complexului de Agrement TCI Social Club, prin nerespectarea prevederilor prezentului regulament (accidente, distrugeri, etc).

Prin completarea formularului de înscriere în centru, se consideră că fiecare client consimte la respectarea, fără rezervă, a acestui regulament;TCI Social Club este un spațiu destinat activităților de relaxare. Scopul Regulamentului de ordine interioară al Complexului este de a asigura un climat corespunzător, precum și securitatea persoanelor sau a bunurilor în interiorul complexului. Dobândirea calității de membru al Clubului TCI este condiționată de acceptarea integrală a prezentului regulament. În caz contrar nu puteți dobândi calitatea de membru. La dobândirea calității de membru al Clubului TCI fiecare membru dobândește un card care conține un cod unic. Cererea de emitere a cardului de membru reprezintă acordul expres al acestuia de acceptare integrală a condițiilor din Regulamentul Complexului Cardul de membru este netransmisibil fără excepții. Orice fraudă sau tentativă de fraudă cu privire la emiterea și utilizarea cardului de membru va fi sancționată cu încetarea de drept a calității de membru și interzicerea accesului în interiorului Clubului Armonia a persoanelor răspunzătoare. Achitarea tarifelor poate fi efectuată la recepția Armonia prin numerar sau card bancar sau prin virament bancar în contul SC TCI SOCIAL CLUB S.A. Rambursarea sumelor achitate nu este posibilă indiferent de modalitatea de plată. Tarifele achitate pentru servicii neutilizate pot fi compensate cu alte servicii oferite de TCI Social Club, stabilite de comun acord:

Reguli pentru membrii minori:

 1. Copiii până la vârstă de 16 ani sunt obligați să frecventeze centrul însoțiți de către părinți sau persoane autorizate;
 2. Părinții sau persoanele autorizate care însoțesc copii sunt obligați să-i supravegheze deoarece sunt direct răspunzători pentru sănătatea și acțiunile lor;
 3. Aceștia declară că își asumă întreagă responsabilitate pentru copii pe teritoriul centrului și în spațiile anexe acestuia;
 4. Locul de joacă poate fi utilizat de copii între 0 – 12 ani sub supravegherea părinților sau a animatorilor;
 5. Locul de joacă poate fi utilizat exclusive cu acordul și responsabilitatea părinților/însoțitorilor;
 6. Copiii sunt obligați să aibă grijă de integritatea fizică proprie și a celorlalți participant;
 7. Jucăriile pot fi folosite exclusiv în scopul destinat. Orice daune care provin din folosirea incorectă a jucăriilor sau distrugerea lor intenționata, vor fi suportate de către părinți/însoțitori;
 8. Este interzisă scoaterea jucăriilor din Locul de joacă și așezarea lor în bazine;
 9. Club TCI Social Club nu răspunde pentru obiectele lăsate/uitate la Locul de joacă și nici pentru accidentele cauzate de jucării. Nu sunt permise obiecte care nu corespund vârstei copilului, care împung , taie , sugerează agresivitate, jucării care produc teamă;
 10. Este interzis accesul copiilor bolnavi sau în curs de vindecare. De asemenea , este interzis accesul medicamentelor, picături pentru nas, ochi, unguente;
 11. La locul de joacă nu se pot consuma alimente. Este interzis accesul cu mâncare, băutură, gumă de mestecat, etc;
 12. Totodată sunt de acord și declară pe proprie răspundere faptul că este exclusă răspunderea de orice natură a centrului, în cazul accidentării de orice fel a minorului pe care îl însoțesc și în numele căruia semnează de luare la cunoștință a prezentului regulament;

Clientul DECLĂRA următoarele:

 1. Se află în condiție medicală bună și este capabil de a efectuă exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranță, confortul sau condiția să fizică, în caz contrar este conștient că își asumă singur și pe deplin responsabilitatea;
 2. Că a luat la cunoștință cuprinsul prezentului regulament, că prin semnarea formularului de înscriere este de acord cu conținutul acestuia și se oblige să-l respecte întocmai;
 3. În caz de nerespectare a regulamentului personal de către client sau de către copii minori a căror aparținători legal sau autorizat este, este de acord și se oblige să-și asume orice consecințe ce pot decurge din această nerespectare, atât sub aspect legal, financiar, medical cât și moral;
 4. Este de acord să își asume faptul că nerespectarea prezentului regulament conduce la interzicerea accesului în incinta centrului și în spațiile anexe acestuia;
 5. Clientul este de acord cu efectuarea înregistrărilor video pentru supravegherea activității;
 6. Clientul va comunică conducerii, plângerile cu privire la serviciile oferite, fie verbal, fie în scris prin intermediul caietului pentru sugestii și reclamații;
 7. Clientul ia la cunoștință faptul că în interiorul clubului există risc crescut de alunecare. Fiecare membru trebuie să aibă în vedere riscul crescut de accidente datorat suprafețelor umede și își asumă fără vreo pretenție acest risc, Clubul fiind exonerate de orice responsabilitate;

Antrenori si Parteneri:

 1. Cursurile de inițiere în înot (copii, dar și alte categorii de vârstă) pot fi susținute doar de către antrenori cu atestat ai cluburilor aflate sub contract cu TCI Social Club și/sau antrenori cu atestat ce activează ca PFA, sub contract de colaborare cu TCI Social Club;
 2. Intrarea în incintă a sportivilor sau a copiilor de la grupele de inițiere în înot este permisă numai în prezența antrenorului și, respectiv, a instructorului. Aceștia au responsabilitatea ca – la terminarea programului de antrenament sau instruire- să își însoțească “elevii” pană la ieșirea din incinta complexului;
 3. Minorii sub 12 ani care doresc să practice activități de natație, în afara antrenamentelor unor cluburi (deci, pe cont propriu), trebuie să fie însoțiți în incintă complexului de către adulți, care au datoria de a-i supraveghea, pe toată durata perioadei când aceștia se află în incintă;
 4. Antrenorii și instructorii au obligația să trimită periodic sportivii sau “elevii” la controlul medical și-în vederea evitării infectării apei și a îmbolnăvirii celorlalți membri ai colectivității-să nu-i primească la activitățile sportive pe cei ce nu posedă aviz medical, în termen de valabilitate;
 5. Antrenorii și instructorii au obligația de a respecta întocmai prevederile prezentului regulament și de a se conforma avertizărilor și recomandărilor făcute prin afișele și panourile de avertizare din incinta Complexului, precum și celor transmise verbal de către personalul de conducere al acestuia (Directorul General și Șef Recepție);
 6. Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/”elevii” în utilizarea dotării Clubului și în a-i determină să nu alerge, să nu se îmbrâncească, să nu se joace cu mingea în jurul bazinelor de la interior și în a avea un comportament civilizat în tot complexul, pe toată perioada antrenamentului;
 7. Antrenorii și instructorii au obligația că -în cazul în care sunt nevoiți să absenteze la o ședință de antrenament sau instruire- să desemneze (prin împuternicire scrisă personal!), un înlocuitor corespunzător (atestat), care să fie adus la cunoștință conducerii bazinului și acceptat de către aceasta, pană la momentul începerii activității;
 8. Antrenorii și instructorii au obligația de a verifică personal ținută tuturor sportivilor și elevilor, controlând și dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă personală enunțate mai sus;
 9. Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune provocată bazei de agrement. Pentru evitarea acestor evenimente și situații neplăcute, antrenorii și instructorii trebuie să ia -din timp- toate măsurile necesare pentru a preveni absolut orice problemă care ar putea provocă neajunsuri copiilor, secțiilor/cluburilor din care fac parte, părinților sau aparținătorilor, sau a Clubului;
 10. Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta Clubului înainte de a se asigura că toți sportivii sau elevii lor au părăsit-o, în deplină siguranță;
 11. În orice problemă organizatorică pe care nu o au în zona de influentă, antrenorii și instructorii se vor adresa Directorului de Complex sau Șef Recepție, care are responsabilitatea de a încerca să îi susțină deplin, în această direcție de organizare a activităților desfășurate la TCI Social Club.

Clubul se obligă la:

 1. Respectarea orarului aprobat și afișat la intrarea în incintă, precum și abilităților de practicare a natației, în timpul sezonului de iarnă, în cazuri de excepție;
 2. Calitate constantă a apei de îmbăiere, verificată chimic și microbiologic;
 3. Temperatură constantă și agreabilă a apei în bazine, astfel: Bazin mare înot temperatura cuprinsă între 26°-28°C, bazin copii 28°-30°C, Bazin apă sărată-29°-30°C;
 4. Serviciu medical de prim- ajutor (în caz de nevoie), pe toată durata programului de funcționare a clubului;
 5. Acces la dușuri și grupuri sanitare;
 6. Acces garderobă și acces la vestiar cu cabină de schimb și dulapuri pentru haine;
 7. Posibilitatea de a păstra obiectele de valoare în seiful de la receptive, pe toată durată utilizării Clubului;
 8. Dreptul de a sesiză și de a consemna în Condică de Observații , orice propuneri, observații și nereguli constant.

OBSERVAȚIE: Însoțitorii copiilor minori, pot avea acces și la vestiare, dar doar pe perioadă echipării/dezechipării minorului, după această procedura pot să beneficieze de serviciile restaurantului sau pot să aștepte în lobby-ul Clubului, în sezonul de vară pot beneficia și de terasă exterioară.

Clubul nu este responsabil pentru:

 1. Orice accidentare cauzată de folosirea necorespunzătoare a echipamentelor și aparatelor sau care se datorează condiției fizice a clientului, pentru orice tip de accidentare potențial produsă ca urmare a impactului cu o suprafața dură;
 2. Starea sănătății clientului și a posibilelor traumatisme suferite de acesta;
 3. Afecțiuni de sănătate ascunse, nedeclarate;
 4. Nerespectarea recomandărilor medicale;
 5. Neînregistrarea traumatismului în cadrul centrului;
 6. Producerea traumatismului din vina clientului sau ca rezultat al acțiunilor legale și a persoanelor terțe;
 7. Încălcarea regulilor de frecventare a centrului inclusiv regulile de frecventare a anumitor zone ale centrului;
 8. Nerespectarea de către client a indicațiilor, indicatoarelor, avertizărilor afișate;
 9. Nerespectarea de către client a prevederilor prezentului Regulament și nu va acordă despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale;

Obligațiile clientului:

 1. Clientul se obligă ca anterior frecventării centrului să efectueze control medical de specialitate care să nu-i interzică efectuarea unor proceduri dintre cele oferite ca servicii de către centru;
 2. Clientul se obligă să adopte un comportament civilizat în centrul și în spațiile anexe acestuia. Prin comportament civilizat înțelegem: a) Respectul manifestat față de colegi, antrenori și personalul auxiliar al centrului; b) Evitarea oricăror forme de violentă și agresivitate;
 3. Rezolvarea conflictelor sau situațiilor problematice prin dialog și în conformitate cu regulamentul centrului;
 4. Evitarea distrugerii oricăror bunuri puse la dispoziție, aparținând centrului, spațiilor anexe sau ale persoanelor și colegilor;
 5. În perioada aflării în centru, lucrurile clientului trebuie păstrate în dulapurile vestiarului; 5)Înainte de părăsirea vestiarului în scopul intrării în zonă de bazine, să se asigure de faptul că dulapul este închis și cheia acestuia se află în posesia să;
 6. Centrul nu-și asumă răspunderea pentru lucrurile lăsate pe teritoriul centrului, în afară dulapului încuiat;
 7. La momentul plecării clientul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale și să returneze cheia de la dulap sau după caz dispozitivul de acces la recepție;
 8. În vestiar nu se lasă obiecte de valoare și acte;
 9. Intrarea în sală de fitness este admisă numai în echipament sportiv (costum și încălțăminte de interior perfect curate). Centrul are dreptul de a nu-i permite clientului să participe la antrenament cu încălțăminte necorespunzătoare genului corect de antrenament;
 10. Clientul trebuie să țină cont de recomandările primate din partea instructorilor și personalului centrului;
 11. În sală de fitness pentru siguranța și protecția practicanților, clientul este obligat să efectueze exercițiile doar cu greutăți stabilite de către instructorul centrului;
 12. La finele antrenamentului clientul este obligat să amplaseze inventarul sportiv folosit la locul inițial și în starea în care l-a preluat;
 13. La scopul respectării regulilor igienei generale înainte de a frecvență baia, sauna și piscină, clientul este obligat să facă dus;
 14. Clientul este obligat să mențină curățenia în toate spațiile centrului, de care beneficiază până, în timpul și după antrenament;
 15. Clientul este obligat să respecte regulile de frecventare a fiecărei zone a centrului luate în parte (a piscinei, a săli de fitness, a saunei, terenurilor de tenis etc ) conform anexelor prezentului regulament;
 16. Aparatele de fitness pot reprezenta puncte de interes pentru minori, motiv pentru care părinții sau însoțitorii au obligația să nu îi lase nesupravegheați deoarece există pericole de accidentare;
 17. Clientul trebuie să fie gata să părăsească centrul înainte de oră închiderii;
 18. Clientul este drept de parcare auto centrului, frecventării centrului, numai disponibilității locurilor de parcare. Centrul nu își responsabilitatea pentru automobilul clientului, parcat la parcarea auto centrului, precum pentru păstrarea obiectelor aflate el;
 19. Să predea la casierie orice obiect găsit Clubului, care nu aparține (astfel încât pierzătorul să poată de acolo, pe unei solicitări, însoțită de o descriere exactă);
 20. Situația în care anumiți clienți/membri, datorită unor dizabilități fizice mentale, supraveghere Clubul doar unui alt membru major. este inclusiv cazul membrilor care de crize de leșin, crampe epilepsie, precum pentru membrii cu afecțiuni cardiovasculare;
 21. Dacă funcționarea echipamentelor este atipică sau acestea prezintă defecțiuni este obligatorie încetarea antrenamentului si notificarea personalului Clubului. Orice intervenție asupra echipamentelor antrenează răspunderea exclusivă a membrilor și exclude răspunderea Clubului TCI;
 22. Pe durata pauzelor de relaxare este obligatorie eliberarea echipamentelor;
 23. Membrii au obligația de a consulta personalul Clubului cu privire la funcțiile tuturor echipamentelor sportive anterior utilizării acestora. Sunt strict interzise antrenamentele improvizate și adaptările de orice fel care contravin instrucțiunilor de utilizare a echipamentelor sportive. Orice utilizare neconformă a echipamentelor antrenează răspunderea exclusivă a membrilor și exclude răspunderea Clubului TCI;
 24. Este interzisă utilizarea echipamentelor din cadrul studioului de aerobic de către copiii cu vârsta sub 16 ani sau de către persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor halucinogene, stimulatorilor, a altor medicamente depresive sau a oricăror substanțe care diminuează capacitățile fizice și mentale și/sau consumul acestora în timpul antrenamentului;
 25. Accesul și participarea membrilor la antrenamentele de fitness organizate de către Armonia sub conducerea antrenorilor se va face numai în limită locurilor disponibile;
 26. Fiecare membru trebuie să păstreze brățara de acces și obiectele împrumutate astfel încât să se evite pierderea acestora. Brățara de acces se va purta pe mână pe toată durată șederii, inclusiv în timpul utilizării piscinei sau a saunei. Membrul clubului care nu poate face dovada deținerii brățării de acces este prezumat a fi în culpă;
 27. Bunurile pierdute sau uitate de către membri în interiorul Clubului TCI Social Club sunt păstrate la recepție. Bunurile pot fi recuperate de către membri doar în măsură în care reușesc să facă dovadă dreptului de proprietate asupra bunurilor. În caz contrar, conform art. 243 din Codul penal, Clubul are obligația legală de a predă autorităților bunurile găsite în termen de 10 zile;
 28. Dacă clienții membrii doresc să beneficieze de servicii suplimentare (restaurant, bar, închiriere prosoape, halate, terenuri de sport) trebuie să își încarce brățara tip ceas cu bani;
 29. În zonă de restaurant interior, clientului nu I se permite accesul dacă are corpul ud sau dacă sunt desculți;
 30. Utilizarea dispozitivelor care produc sunete dacă nu sunt însoțite de accesorii cum ar fi căști pentru urechi;
 31. Intrarea în bazine a copiilor până la 2 ani fără scutec de înot curat acoperit cu material impermeabil, care să se potrivească perfect în jurul picioarelor și a taliei. Scutecul standard nu este permis;
 32. Scuipatul, înghițirea apei, suflatul nașului, urinatul, defecarea în bazine este strict interzisă;
 33. Este strict interzisă folosirea săpunului sau/ și a șamponului în bazine;
 34. Este interzisă mutarea șezlongului/ scaunului la o distanță mai mică de 0,5 m de marginea bazinelor; Este interzisă folosirea toaletelor de sex opus;
 35. Nu răspundem pentru lucrurile pierdute/uitate în interiorul clubului

OBSERVAȚIE: Deplasările cu șlapii uzi se vor face cu atenție maximă, în vederea evitării alunecării și căderii;

INTERDICȚII: Pe teritoriul centrului este interzis:

 1. A se află în incinta centrului sub influența băuturilor alcoolice, sub influența drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare;
 2. Fumatul (în toată incinta Clubului, cât și în spațiile adiacente, de la interior); excepție fac doar spațiile special amenajate și marcate;
 3. A utiliza telefonul mobil pe timpul ședințelor;
 4. A aduce pe teritoriul centrului orice fel de arme albe și/sau de foc, substanțe explosive, toxice și cu un miros pătrunzător;
 5. A introduce băuturi și produse alimentare (cu excepția produselor alimentare pentru copii, caz în care părintele, însoțitorul copilului răspunde pentru păstrarea curățeniei);
 6. A frecventa zona acvatica (dus, sauna, piscină) în prezența simptomelor de boli dermatologice și leziunilor de piele, chiar dacă pielea este protejată cu orice fel de pansamente medicale;
 7. A regla în mod independent orice utilaje tehnico-ingineresc;
 8. A plasă reclame, a efectuă investigații și a răspândi mărfuri pe teritoriul centrului, fără autorizație scrisă a Clubului;
 9. De a intră pe teritoriul clubului cu animale de companie;
 10. De a filma și a fotografia în incinta centrului, fără autorizația centrului sub formă scrisă;
 11. De a incomodă alți vizitatori ai centrului;
 12. Deplasarea în ținută “de stradă”, în perimetrul bazinelor interioare;
 13. Alergatul sau manifestarea oricărui alt comportament care poate duce la accidentarea personală sau a celor din jur;
 14. Deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor și nici staționarea pe acesta;
 15. Săriturile în apă din alergare;
 16. Utilizarea de saltele sau de alte echipamente de joacă în piscină sau în zona acesteia este permisă doar cu acordul prealabil și expres al personalului Clubului Symphony, în condițiile prezentului regulament;
 17. Este interzisă blocarea acceselor de urgență , ușilor de incendiu, extinctoarele;
 18. Este interzisă efectuarea în parcare de reparații sau orice alte activități de mentenanța auto.

Răspunderea clientului:

 1. Ca urmare a încălcării directe a regulamentului centrului se vor percepe următoarele daune, fără a fi limitate de prezentul articol: a) Utilizarea necorespunzătoare a piscinei ce duce la necesitatea schimbării apei și la reintroducerea substanțelor de curate va fi taxată cu 500 euro. Exemple (care însă nu sunt limitative) intrarea în piscină în ținută de stradă, introducerea accidental sau nu, în piscină, de lichide (de proveniența umană sau nu), alimente sau alte obiecte ce pot duce la alterarea apei; b) Ruperea, distrugerea plantelor sau arborilor va fi evaluate de către centru, în cazul în care nu se convine asupra valorii daunei, se va apela la un expert al cărui comision va fi suportat de către client;c) Distrugerea, pierderea sau deteriorarea echipamentului obiectelor de inventar va fi evaluate la nivelul prețului unui produs identic, sumă ce va fi suportată de către client;d) Neluarea în seamă a avertizărilor asupra unor tipuri de suprafețe dure, alunecoase sau de altă natură, care sunt avertizate prin semne, indicatoare, a căror utilizare neatenta poate produce accidente, poate duce la evacuarea acelei/acelor persoane din centru, iar în cazul repetării indisciplinei, nu vor mai avea acces în incinta centrului;
 2. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare:
 3. Nerespectarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori;
 4. Clienții/Membrii clubului au obligația de a respecta instrucțiunile de siguranță afișate, precum și sensul de acces. În situații de urgență, evacuarea membrilor va fi efectuată conform planurilor de evacuare. Orice nerespectare a planului de evacuare de către membrii exonerează Clubul TCI de orice răspundere.

Drepturile centrului:

 1. Centrul își rezervă dreptul de a fotografia și înregistra video în scop promoțional;
 2. Centrul își rezervă dreptul de a renunță la un client, oricând consideră că este cazul, în cazul în care deține un abonament, va fi despăgubit de contravaloarea ședințelor rămase neefectuate;
 3. Centrul este în drept să își schimbe programul de lucru. Acest lucru va fi comunicat prin amplasarea noului program pe panourile de informații din încăperile centrului;
 4. Centrul își rezervă dreptul de a nu primi sau de a exclude din clienții centrului, sau a evacua din incintă acestuia orice persoană care manifestă un comportament de natură să aducă prejudicii reputației sau intereselor centrului și/sau clienților săi;
 5. Centrul își rezervă dreptul de a restricționa și interzice accesul clienților, în cazul depășirii numărului maxim de persoane admis, pentru fiecare funcțiune în parte, respectiv 18 persoane în sală de fitness și 60 persoane în zonă spa (piscină, saună, dușuri);
 6. Centrul este în drept că in perioada derulării unui abonament să schimbe costul serviciilor suplimentare sau structură echipei de antrenori;
 7. Centru își rezervă dreptul de a introduce noi tipuri de abonament, cu sau fără reduceri, la discreția să și fără un anunț prealabil. De asemenea, își rezervă dreptul de a modifică tipurile de abonament existente, abonamentele existente pierzându-și valabilitatea în momentul încheierii lunii;
 8. Abonamentele sunt valabile de la data încheierii contractului pentru o perioadă de una, trei sau șase luni, în funcție de tipul abonamentului;
 9. Intrările rămase neconsumate pe un abonament, la sfârșitul perioadei de valabilitate, nu mai sunt valabile și nu sunt transferabile pe un alt abonament;
 10. Centrul își rezervă dreptul de a închide una sau toate facilitățile pe o perioadă de timp determinate în scopul de a construi, decora, repara sau menține facilitățile după cum se consideră necesar;
 11. Centrul își rezervă dreptul de a modifica facilitățile atunci când va considera necesar, precum și de a elimina unele servicii;
 12. Centrul își rezervă dreptul de facilitățile pentru evenimente special, astfel de situații clienții vor fi anunțați prealabil;
 13. Centrul este drept modifice completeze regulamentul mod unilateral. Noile reguli vigoare pentru clienții centrului momentul afișării lor pe panouri informație spațial de recepție;
 14. Comportamentul indecent beneficiarilor fată de personalul angajat fată de beneficiari (injurii, comportament scandalos / agresiv, limbaj gesturi ofensatoare), duce la interzicerea accesului bazin chiar la anularea abonamentului.
 15. Situația care fost raportat un furt, caz de incendiu, avarii ale instalațiilor termice, sanitare electrice ori suspiciunea compartimentele vestiarelor produse inflamabile, explozive chimice, precum alte situații deosebite, personalul Clubului TCI are dreptul de deschide vestiarul respectiv, chiar fără acordul membrului care a depozitat acele bunuri care utilizează acel vestiar care bunurile depozitate de către membri Clubului TCI de provoace daune patrimoniului Clubului TCI, personalului acestuia ori celorlalți membri, proprietarii posesorii bunurilor răspunzători integral exclusiv.
 16. Recuperarea obiectelor căzute bazine nu este responsabilitatea administrației Clubului, Nu se vor canalele de scurgere

VĂ MULȚUMIM PENTRU RESPECTAREA REGULAMENTULUI

Director General,

Laura ENE